Archive

Posts Tagged ‘web design’

Стратегия за бранд позицониране, използваща маркетинг за търсещите машини – част 2

04.10.2011 Leave a comment

Формат на представяне на информацията в електронната търговия

Редица излседвания разкриват, че начина по който информацията се представя може да повлияе процеса на вземане на ршения, като засяга лекотата, с която различните процеси за взимане на решение се извършват[1] . Според Kleinmuntz and Schkade (1993), има три основни характеристики на представянето на информацията: формата на отделните елементи от информацията, организацията на представените елементи в смислени групи и последователността на отделните елементи. Сред тези характеристики на представянето, последователността (или реда) значително повлиявана начина, по който информацията се обработва[2].

Read more…

Advertisements

Стратегия за бранд позицониране, използваща маркетинг за търсещите машини – част 1

17.08.2011 Leave a comment

Тази статия е частичен превод на оригиналната статия  BRAND POSITIONING STRATEGY USING SEARCH ENGINE MARKETING[1]

Дали и как фирмите могат да заемат относително добри позиции в Google (и останалите търсачки), за да се отличат техните марки от тези на конкуренцията си остава съществена и актуална тема за проучвнията в сферата на интернет търговията. Read more…